Per 1 juli 2019

De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week.

Per 1 juli 2019 wordt de leeftijd voor het volwassen minimumloon verlaagd van 22 naar 21 jaar. 21-jarigen hebben vanaf deze datum recht op een volledig wettelijk minimumloon. Voor 18-, 19-, 20-jarigen gaat het vaste percentage van het wettelijk minimumloon verder omhoog.  Uit het minimumloon wordt het minimumjeugdloon afgeleid.

Download hier de tabel. Let op !  Deze lonen gelden dus pas vanaf 1 juli 2019 !