Klachten procedure

Hier vindt u de klachtenprocedure van Accountantskantoor Smid.
 
Inleiding

Accountantskantoor Smid vindt een goede relatie met haar klanten van groot belang. Daarom werken wij continu aan de kwaliteit van de diensten die wij voor u verrichten. Indien u ontevreden bent over onze werkzaamheden, de organisatie of één van onze medewerkers dan horen wij dit graag zo snel mogelijk. Samen met u willen wij kijken of er een misverstand is ontstaan of dat er naar andere passende oplossingen gezocht moet worden. Wij nemen uw opmerkingen in ieder geval zeer serieus mede omdat deze bij kunnen dragen tot een verbetering van onze dienstverlening en/of communicatie naar al onze relaties.

 

Informeel oplossen van klachten
Meestal kunnen klachten het beste tijdens een goed persoonlijk of telefonisch gesprek worden opgelost. Neem daarom altijd eerst contact op voor het maken van een afspraak of telefonisch overleg over het probleem.

Mocht u een probleem hebben met een bepaalde medewerker en komt u er met hem of haar niet uit dan kunt u altijd contact opnemen met drs. J.S. de Witte RA of als het zijn functioneren betreft met drs. M.E. de Witte RA.

 

Formele schriftelijke klachtenprocedure
Indien de informele weg niet of onvoldoende heeft geholpen of indien de aard van het probleem niet via de informele weg verholpen kan worden, kunt u de klacht formeel middels onderstaand formulier indienen bij drs. J.S. de Witte RA (of indien het zijn functioneren betreft bij drs. M.E. de Witte RA). Wij verzoeken u het klachtenformulier te ondertekenen en te zenden naar Accountantskantoor Smid, Postbus 7, 8131 AA te Wijhe.

 

Verloop procedure
De heer J.S. de Witte (c.q. drs. M.E. de Witte RA) zal de klacht zo spoedig mogelijk behandelen en met u en de betrokkenen overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen. Lukt het niet om binnen 7 dagen inhoudelijk te reageren, dan zal in ieder geval voor die termijn de ontvangst van de klacht bevestigd worden. In de meeste gevallen zal dan ook met u contact opgenomen worden om te overleggen over de te nemen verdere stappen of om u te vragen een nadere toelichting te verstrekken.

Het doel is om uw klacht binnen vier weken af te handelen. Mocht dit uitlopen dan wordt u over de reden daarvan en de voortgang van de procedure geïnformeerd. Na afloop ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Mede in verband met de beroepsreglementering zullen alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan. Indien het noodzakelijk is om extern advies in te winnen hebben wij uw toestemming nodig om hen relevante stukken ter beschikking te stellen. Met het indienen van de klacht verleent u ons deze toestemming.

 

Een klacht is van waarde
Wij stellen uw klachten en opmerkingen zeer op prijs. Zij geven ons de feedback die wij kunnen gebruiken om eventueel herhaling te voorkomen en onze organisatie en dienstverlening verder te optimaliseren. Wij verwachten een goede samenwerking met u in de toekomst.