Starters

starters

Goed idee

Soms heeft u een goed idee en denkt u er over om te bekijken in hoeverre het mogelijk is om dit tot een succesvolle onderneming te maken. Ook is het mogelijk dat u de kans krijgt een bestaande onderneming over te nemen.
Het is in ieder geval altijd een goed idee om eens bij de accountant langs te gaan om dit idee te bespreken en te laten beoordelen op zijn financiële haalbaarheid. Accountantskantoor Smid helpt zodoende regelmatig ondernemers op weg naar het zelfstandig ondernemerschap.

Bij het starten van een onderneming komen vele zaken aan de orde waarmee u daarvoor veelal niet dagelijks mee te maken kreeg zoals:
– Financiering koopsom/start
– Ondernemingsplan
– (Investerings-)subsidies
– Loonadministratie
– Boekhouding
– Jaarrekening
– Aangiften Omzetbelasting en Loonbelasting
– Contracten
– Personeel
– Juridische vorm
– Etc.

Met een goed idee alleen bent u er dus nog niet. Wij kunnen u behulpzaam zijn op de diverse gebieden en willen met alle reeds bij ons aanwezige kennis een goede sparring partner voor u zijn. Alleen dan is het mogelijk dat u niet met een valse start begint.
Indien u plannen heeft om voor u zelf te beginnen, neem dan gerust contact met ons op zodat wij geheel vrijblijvend en kosteloos een afspraak kunnen maken voor een oriëntatiegesprek.

Startersfaciliteiten

Ook de overheid heeft een aantal fiscale stimuleringsmaatregelen bedacht om de startende ondernemer in het begin een extra duwtje in de rug te kunnen geven. Deze regelingen zijn m.n. de startersaftrek en de mogelijkheid voor vervroegde afschrijving.

Startersaftrek

Indien u recht heeft op zelfstandigenaftrek (minimaal 1225 uren gewerkt voor de eigen onderneming en > 50% van de inkomsten uit de onderneming behaalt) kunt u tevens gedurende de eerste 5 jaren van de onderneming 3 maal een extra aftrek claimen zodat u minder belasting betaalt.

Vervroegde afschrijvingen

In de jaren dat u recht heeft op startersaftrek, kunt u de geïnvesteerde bedrijfsmiddelen ook fiscaal vervroegd afschrijven. Hierdoor daalt in deze jaren de fiscale winst en betaalt u minder belasting.

Overige startersfaciliteiten

In sommige gevallen bestaan er nog aanvullende faciliteiten. Wij zullen u daarover, indien van toepassing, vanzelfsprekend informeren.

Ondernemersfaciliteiten

Natuurlijk kunt u als starter ook gebruik maken van de andere faciliteiten die voor elke ondernemer open staan zoals onder andere de investeringsaftek, zelfstandigenaftrek en meewerkaftrek.