Diensten

Diensten

D_icon1
Accountancy

Bij Accountantskantoor Smid is accountancy meer dan het opstellen van de jaarrekening.

 

Niet alleen de cijfers

Van oudsher is de accountant de persoon die een oordeel geeft over de jaarrekening. Maar de accountant is meer dan alleen voor de cijfers. Op de accountant moet u kunnen bouwen en u moet hem volledig kunnen vertrouwen. Hij moet u met raad en daad bijstaan in het heden maar ook oog hebben voor de toekomst van het bedrijf en de toekomst van u en eventueel uw gezin.
Om u goed bij te kunnen staan bieden wij een breed financieel-zakelijk dienstenpakket dat verder gaat dan alleen een oordeel geven bij de jaarrekening.

Accountants

De accountants (RA/AA) van ons kantoor zijn specialisten in het opstellen, controleren en samenstellen van bijvoorbeeld uw jaarrekening en tussentijdse overzichten. Ook het maken van begrotingen of adviseren bij startende ondernemers, overnames of financieringen behoort tot de kerntaak van de accountant.

De jaarrekening geeft niet alleen de stand van zaken aan over het voorgaande boekjaar maar vormt ook vaak het vertrekpunt om samen naar de toekomst te kijken. Door onze uitgebreide kennis en ervaring kijken wij samen met u naar mogelijkheden om kansen te benutten, kosten te verlagen en uw resultaat te verbeteren.

Ons kantoor heeft een AFM-vergunning en voldoet daarmee aan de vereiste kwaliteitseisen om ook controle-opdrachten te mogen verrichten bij middelgrote en grote ondernemingen. Doordat wij deze eisen aan ons hele kantoor stellen, profiteren ook onze kleinere klanten van onze kwaliteitsfilosofie.

Wat kunnen wij

Binnen Accountantskantoor Smid beschikken wij over meer dan 60 jaar ervaring op het gebied van accountancy en advisering. Hierbij is een grote mate van deskundigheid altijd van groot belang. Door hoge eisen te stellen aan het opleidingsniveau van het gehele team kunnen wij u veelal snel en kundig een antwoord geven op uw vragen. Bovendien beschikken wij over een netwerk van specialisten waarop wij, tezamen met u, in het geval van zeer bijzondere thema’s een beroep op kunnen doen. Wij willen bereikbaar en aanspreekbaar zijn, liever een kort telefoontje om de zaken af te stemmen of direct een vraag te beantwoorden dan langdradige schriftelijke en daardoor kostbare adviezen. Ons belang is dat uw onderneming goed draait. Wij willen graag goed op de hoogte blijven van de gang van zaken bij uw onderneming en hebben daarom vaak meerdere malen gedurende het jaar contact. Zo kunnen wij tijdig inspelen op problemen of helpen bij het realiseren van kansen.
Door deze klantgerichte opstelling kunnen wij voor u van permanente waarde zijn en kunnen wij tezamen met u bouwen aan uw toekomst.

 

Vrijblijvende kennismaking

Indien u kennis wilt maken met onze visie op ondernemen vertellen wij u daar graag meer over. Wij nodigen u dan ook uit om geheel vrijblijvend kennis te maken. Wij zullen u dan tevens uitgebreider informeren over de op uw bedrijf toegesneden dienstverlening die wij kunnen aanbieden. Elk bedrijf is uniek en krijgt bij ons de aandacht die noodzakelijk is.

Afspraak maken

D_icon4
Belastingadvies

Omdat fiscale optimalisatie veelal de belangrijkste wens is van de klant vormt het de basis van onze advisering.

Voor de meeste cliënten, ondernemer of particulier, vormt de fiscale advisering de belangrijkste poot van onze advisering. Belasting besparen is hierbij het sleutelwoord. Een goede fiscale kennis alsmede een goed inzicht in uw persoonlijke situatie is hiervoor van groot belang. Onze specialisten denken met u mee om een fiscaal zo optimaal mogelijke situatie te krijgen en de kansen te grijpen en besparingen te realiseren die de fiscale wetgeving u biedt. Hierbij dient niet alleen gelet te worden op de besparing op de korte termijn maar dient ook rekening te worden met gevolgen op de langere termijn.

De belastingadvisering zal veelal gepaard gaan met het voor u invullen van de meest voorkomende (digitale) belastingbiljetten voor oa:

–          Inkomstenbelasting
–          Vennootschapsbelasting
–          Loonheffingen
–          Dividendbelasting
–          Omzetbelasting
–          Schenk- en erfbelasting

Naast onze medewerkers die al een aanzienlijke fiscale kennis hebben, zijn er bij ons ook een aantal fiscaal specialisten werkzaam die u graag van dienst zijn.

Voor nadere informatie of advies kunt u vrijblijvend contact met ons op te nemen.

Ik wil advies

D_icon7
Salarisadministratie

Personeel is uw kernwaarde

Personeel wordt door de meeste bedrijven gezien als de belangrijkste waarde van de onderneming. Onderdeel van een goed personeelsbeleid is een adequate salarisadministratie. Onze medewerkers van de salarisadministratie zorgen voor een stipte en juiste verwerking.

Diverse betrokken partijen
De salarisadministratie is ook een geliefd onderwerp van controle voor belastingdienst, sociale fondsen en pensioenfonds. Zij verwachten precisie en kunnen bij deze controles naheffingen en boetes opleggen. De salarisadministratie, de loonstrook en de aanlevering naar de instanties moeten dus perfect in orde zijn.

Meerwaarde
Accountantskantoor Smid kan echter meer. Door vakkundige toepassing van wet en regelgeving, CAO’s en subsidiemogelijkheden kunnen wij u uitgebreid adviseren om besparingen te realiseren. Alle reden derhalve om uw salarisadministratie uit te besteden aan een kantoor die deze specialisatie tot in de finesse beheerst.
Kenmerkend voor een goede advisering is de persoonlijke betrokkenheid bij de klant die daarom ook altijd een eigen contactpersoon heeft.
Tot de werkzaamheden van de afdeling salarisadministratie behoren onder andere:
–          Maandelijkse loonverwerking
–          Jaaropgaven
–          Aangifte loonheffingen
–          Meldingen aan bedrijfstakfondsen en/of arbodienst
–          Ziektemeldingen
–          Ziekengeldverzekering
–          Arbeidsrecht advisering
–          Arbeidscontracten
–          Toepassing CAO
–          Kostprijsberekeningen

Accountantskantoor Smid verzorgt de salarisadministratie voor ondernemingen in alle branches, van klein tot groot en door heel Nederland. Voor informatie verzoeken wij u contact op te nemen met drs. J.S. de Witte RA.
Contact opnemen

D_icon3
Agrarisch

Bij Accountantskantoor Smid neemt de agrarische afdeling na ruim 60 jaar nog altijd een belangrijke plaats in binnen onze organisatie.

Betrokken adviseurs

De verbondenheid met de agrarische sector heeft ons op het huidige niveau gebracht met een diepgaande kennis van de sector. Daarbij staat de persoonlijke betrokkenheid met de agrariër voorop. Deze betrokkenheid vormt de basis voor een goede advisering van de ondernemer, zijn onderneming maar ook zijn familie.

Werkzaamheden

Naast de jaarrekening biedt bijvoorbeeld de kengetallenrapportage een goed aanknopingspunt om tezamen met u de bedrijfsvoering te analyseren en u hierbij te adviseren. Door goed op de hoogte te blijven van de steeds complexer wordende wet en regelgeving kunnen de adviseurs adequaat en tijdig inspringen op de wijzigingen die voor uw onderneming van belang zijn.
Op terreinen zoals het fiscaal recht, opvolging en overnames, financiering en natuurlijk de specifieke agrarisch wet- en regelgeving kunnen wij een belangrijke rol spelen en u adviseren. Wij zijn tevens goed op de hoogte van het actuele mestbeleid en zijn onze klanten behulpzaam met bemestingsplannen en rapportages.

Betaalbare kwaliteit

Ons sterke punt is dat wij deze kwalitatieve dienstverlening aan kunnen bieden tegen voor u gunstige tarieven. Door gewoon te doen en door kwaliteit te leveren zonder onnodige franje zijn wij in staat om ondernemers in de agrarische sector veelal een zeer concurrerend aanbod te doen. Kom daarom kennismaken met onze specialisten en vraag om een offerte.

Kennis maken

D_icon2
Administratie

Een up-to-date en adequaat bijgehouden administratie geeft vertrouwen en rust om te ondernemen.

De financiële administratie vormt de basis voor de jaarrekening en fiscale aangiften. Het opzetten en bijhouden van de administratie dient derhalve zorgvuldig en met deskundigheid te gebeuren. Indien dit proces adequaat uitgevoerd wordt, zal dit tot besparingen kunnen leiden bij het samenstellen van de jaarrekening.
Wanneer uw onderneming om organisatorische of bedrijfseconomische redenen niet (geheel) zelfstandig de financiële administratie kan of wil verzorgen, staan wij u graag terzijde. Onze medewerkers verzorgen bij u ter plaatse of bij ons op kantoor de administratie. U kunt gebruik maken van onze financiële software zodat dit geen kostenpost meer vormt voor u.
De ondersteuning zal plaats vinden door een vaste ervaren medewerker die snel ingewerkt raakt in uw bedrijfsprocessen en aldus zeer efficiënt kan werken. Hierdoor kunnen wij tevens bijdragen aan de continuïteit van een kwalitatieve uitvoering.
In de praktijk worden tezamen met de administratieve dienstverlening ook de aangifte Omzetbelasting voorbereid. Tevens kan deze dienstverlening een goede basis vormen voor een periodieke rapportage zodat u altijd up-to-date over uw bedrijfsgegevens beschikt.
Door het uitbesteden van uw administratie kunt u en uw onderneming tijd en geld besparen. Wij overleggen graag met u hoe wij onze dienstverlening het beste op uw wensen kunnen laten aansluiten.

Afspraak maken

D_icon6
Financiering

Het lijkt een eenvoudige kwestie. U of uw onderneming heeft een financiering nodig om bijvoorbeeld te starten, te investeren of te groeien. De praktijk leert echter dat het niet eenvoudig is om de financiering van uw plannen rond te krijgen. Zeker voor startende ondernemers lijkt dit steeds moeilijker te worden. Een goed onderbouwd ondernemingsplan is essentieel om uw ideeën te realiseren.

Informatie

Indien we afgaan op de reclamecampagnes staan banken te trappelen om u als ondernemer de middelen te verstrekken. De realiteit is toch echt heel anders, financiering verkrijgen is niet eenvoudig. Ondernemers merken al snel dat de financiering binnen het bedrijf wat anders is dan de financiering voor de eigen woning. De bank wil meer informatie, niet alleen over uw plannen, maar ook over liquiditeit, rentabiliteit, solvabiliteit, zekerheid en over u als ondernemer.

Goede voorbereiding

Met een goede voorbereiding kan de ondernemer voor de bank het pad alvast wat effenen. Een goed en doordacht ondernemingsplan geeft blijk van goed ondernemerschap en geeft de bank ook het vertrouwen in de ondernemer waar zij naar op zoek is. Met een goed ondernemingsplan kunt u natuurlijk ook zelf uw ideeën en plannen toetsen op haalbaarheid.

Wat staat er in een ondernemingsplan

In een goed ondernemingsplan staan zaken als beschrijving van de doelstelling en wensen van de onderneming en/of ondernemer, een exploitatiebegroting, een investeringsbegroting, een financieringsplan, een aflossingsplan en een kasstroomoverzicht. Natuurlijk moeten al deze zaken degelijk onderbouwd worden.

Niet alleen de bank financiert

Voor de bank is het altijd interessant hoeveel eigen middelen de ondernemer zelf wil investeren. Ook financiering door familie, oud werkgever of derden is mogelijk om uw plannen mede te realiseren. Soms zijn daar nog fiscale voordelen te behalen waardoor het verstrekken van financiering voor deze partijen extra interessant wordt.

Onze rol

Door de aanwezige kennis biedt Accountantskantoor Smid bedrijven de mogelijkheid om hun ideeën te toetsen. Veelal stellen wij tezamen met de klant een ondernemingsplan op dat voldoet aan de eisen die de kredietverstrekker daaraan stelt. Tijdens dit proces wordt eerst de haalbaarheid getoetst voordat bij de bank een kredietaanvraag wordt ingediend.
In het plan wordt uiteindelijk vastgesteld hoeveel financiering er bij de kredietverstrekker verkregen moet worden naast de inbreng van eigen middelen.

Door onze goede contacten bij de banken maakt een realistisch en goed onderbouwd ondernemingsplan meer kans om uiteindelijk uitgevoerd te kunnen worden.

Succes

Veel ondernemers zien de financiering als een groot knelpunt bij het opstarten of doorgroeien van de onderneming. Uw kans op succes is voor een belangrijk deel te verhogen door een gedegen voorbereiding. Laat u daarom goed adviseren door een kantoor met veel expertise.
Ik laat mij graag adviseren

 

D_icon8
Subsidies

De overheid stelt op diverse wijzen subsidies en andere tegemoetkomingen in de kosten ter beschikking aan ondernemers. Deze voordelen dienen door de ondernemer veelal wel op eigen initiatief te worden aangevraagd. Accountantskantoor Smid kan u daarbij van dienst zijn. Door onze jarenlange ervaring met het aanvragen en verkrijgen van subsidies kunnen wij een directe positieve bijdrage leveren aan uw resultaten en/of liquiditeitspositie.

 

Enkele voorbeelden van veel gebruikte regelingen:

WBSO en RDA

De Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een belangrijke subsidie voor bedrijven die doen aan productontwikkeling en/of technisch onderzoek. De regeling levert een bijdrage in de loonkosten op tot maximaal 35% voor uren die aan dit onderzoek besteed zijn. Voor Technostarters is zelfs een uitbreiding mogelijk tot 50% van de loonkosten.Een project komt al voor subsidie in aanmerking indien het onderzoek “nieuw is voor de onderneming”.  De subsidie is drie maal per jaar, voorafgaand aan de uitvoering, aan te vragen.

Tegelijk met de aanvraag voor de WBSO kunt u ook een aanvraag voor Research en Development Aftrek (RDA) doen.

De RDA regeling en een beschikking geven in 2014 recht op een extra aftrek op de grondslag voor de vennootschapsbelasting van 60% op de goedgekeurde uitgaven en investeringen of 60% van het forfaitaire bedrag op basis van de gerealiseerde ontwikkelingsuren indien het gemiddeld aantal ontwikkelingsuren minder dan 150 uur per maand bedraagt.

Voorbeelden van investeringen en kosten die kwalificeren zijn: de aanschaf van materialen, machines of componenten en kosten van uitbestede werkzaamheden zoals het laten bouwen van een prototype.

Energie investeringsaftrek

De overheid wil bedrijven stimuleren om energiebesparende technieken toe te passen. Voor investeringen in bedrijfsmiddelen die aan deze voorwaarde voldoen en die tevens op een Energielijst voorkomen is 41,5% van het investeringsbedrag direct aftrekbaar op de fiscale winst en levert zo een directe belastingbesparing op. Een aanvraag moet gedaan worden binnen 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting. Vraag ons of uw geplande investering voorkomt op de Energielijst.

Milieu investeringsaftrek

De MIA biedt aan ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen de mogelijkheid om tot 36% van het investeringsbedrag af te trekken van de fiscale winst en zo een directe belastingbesparing te realiseren. Een aanvraag moet gedaan worden binnen 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting. Investeringen die in aanmerking komen voor de MIA komen vaak ook nog in aanmerking voor de Vamil, waardoor fiscaal sneller afgeschreven kan worden. Vraag ons of uw geplande investering voorkomt op de Milieulijst.

Vervroegde afschrijving milieuinvestering

Ondernemers die gebruik maken van de Vamil kunnen de investering sneller afschrijven dan de reguliere afschrijving van het productiemiddel. Zo kan in het jaar van investering de fiscale winst verlaagd worden en zal minder belasting betaald hoeven worden. In latere jaren zal de fiscale winst dan relatief hoger uitvallen. Per saldo levert de Vamil met name een liquiditeits- en rentevoordeel op. Een aanvraag moet gedaan worden binnen 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting. Vraag ons of uw geplande investering voorkomt op de Milieulijst.

Innovatiebox

Door gebruik te maken van de innovatiebox wordt de winst die behaald is met de exploitatie van zelf ontwikkelde immateriële activa fiscaal belast tegen een laag tarief van 5% in plaats van de gebruikelijke 25%. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat bij het zelf ontwikkelen van de immateriële activa gebruik is gemaakt van de WBSO of dat voor het immateriële activum een octrooi is verkregen.

Indien de innovatiebox kan worden toegepast, wordt met de Belastingdienst een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin de vereisten voor toepassing en de gevolgen voor een aantal jaren worden vastgelegd. Dit geeft zekerheid aan de onderneming.

Overige

Bovenstaande regelingen zijn slechts een kleine greep uit de totale subsidiemogelijkheden die er zijn. Voor nadere informatie of een quick scan ter beoordeling van uw mogelijkheden om aan een regeling deel te kunnen nemen, verzoeken wij u contact op te nemen met ons kantoor.
Contact opnemen

D_icon5
Estate planning

Met een goede estate planning kunt u echt belasting besparen en uw wensen realiseren.

Onder estate planning wordt verstaan het optimaliseren van de overdracht van vermogen naar een volgende generatie, partner of andere begunstigde. Door uw wensen in kaart te brengen en deze af te zetten tegen de fiscale en juridische mogelijkheden maken wij samen met u een plan om de overdracht zo optimaal mogelijk te realiseren.
Met een goede planning is een forse besparing op de schenking- en successierechten veelal goed realiseerbaar. Onze eigen financieel planner wil u daarbij van dienst zijn, rekening houdend met uw persoonlijke wensen.
Plan met ons