Disclaimer

Hoewel wij bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten, bestaat altijd de mogelijkheid dat de inhoud in de loop van de tijd verouderd of niet meer juist is. Accountantskantoor Smid BV is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Indien u naar aanleiding van informatie op de website activiteiten wilt ondernemen, verzoeken wij u altijd eerst contact met ons op te nemen om deze informatie te verifiëren.

Op de website wordt tevens verwezen naar bronnen die door derden worden bijgehouden en waarvoor Accountantskantoor Smid BV derhalve ook geen enkele verantwoordelijkheid kan dragen.

Alle intellectuele eigendommen op deze website komen uitsluitend toe aan Accountantskantoor  Smid BV. Behoudens de zaken onder de rubriek “downloads” mag niets van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming  vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden.