Het oorspronkelijke wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer is in het najaar van 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. Wij hebben daarover begin december 2016 een notitie gezonden inzake de aanstaande wijzigingen per 1 januari 2017. Op 20 december 2016 heeft de minister het wetsvoorstel echter teruggetrokken voordat het in Eerste Kamer in stemming was gebracht.

Met zeer minimale wijzigingen is het voorstel nu eind maart 2017 alsnog door de Eerste Kamer goedgekeurd zodat het wet per 1 april 2017 (in plaats van 1 januari 2017) alsnog wordt ingevoerd.
Voor de volledigheid willen wij u hierbij derhalve nogmaals op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken en de keuzes die u kunt maken ten aanzien van de pensioenvoorziening in eigen beheer die wordt gehouden in uw eigen B.V.. De wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel hebben wij hierin verwerkt. 

Download volledig notitie: Notitie inzake uitfasering pensioen in eigen beheer per 1-4-2017

Hieronder een korte film waarin de wijzigingen in het kort worden uitgelegd.

 

https://www.youtube.com/watch?v=JTpFDA850Jg